SK

Välkommen till SportSoftware online!

Här hittar du all information om programmen som jag utvecklat för att administrera idrottstävlingar. Mina program för orienteringstävlingar är välkända, väl beprövade och används över hela världen.
Klicka på bilden om du vill veta mer om mig.
Stephan Krämer
OE12
Nyhet! OE12!

Några grundläggande nyheterna i SportSoftware V12

Modernt användargränssnitt

Fönsterpanel

Förbättrad layoutredigerare

OE12 Live results
Liveresultat panel

Du kan komponera en panel med liveresultat och visa denna med ett enda musklick.

Chip Reader

Läsa av brickor och överföra trådlöst!

OEScore V12
NYHET! OEScore V12

Nytt i V12!

Fullt stöd för Rogaining

_

Förbättrad laghantering

OS12
NYHET! OS12

Höjdpunkter

Hantering av omstart

Automatisk uppladdning av radiostämplingar

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause

OE12, OS12, OEScore och OEHeats uppdaterad

Den här gången har många små men viktiga funktionella användarönskemål för OE12 implementerats. Flera av dem är grundläggande funktioner som används av alla huvudapplikationer.
Bland annat har förbättringar gjorts gällande hanteringen av ignorerade sträckor, XML-exporter av patruller, ett utökat utrymme för kommentarsfältet i brickutvärderingen, nya användardefinierbara deltagarstatusar, maxtid, lottning av startlista och de automatiska uppladdningarna till webbtjänster.
Som vanligt har ett antal småbuggar också fixats.
Detta är en kort sammanfattning av en lång lista som du kan läsa i versionskommentarerna efter att du installerat uppdateringen.

OS12, OEScore V.12.1 och OEHeats V.12.1 har också uppdaterats med motsvarande funktioner.

 

OE12, OS12 ,OEScore och OEHeats kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OS12/OEScore/OEHeats för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.

Knockout-sprint med OEHeats

Med OEHeats V.12.1 kan man nu organisera Knockout sprinttävlingar.
Knockout Sprint är numera en officiell IOF-disciplin och en del av Sprint WOC. Fler och fler länder introducerar detta format som ett lopp i sina nationella mästerskap. Även andra Knockout Sprint-tävlingar hålls för att förbereda inför WOC.
I år har jag varit i kontakt med ett antal arrangörer av KO-sprintar och diskuterat hur man bäst kan göra detta i OE12, med eller utan hjälp av OEHeats. Efter dessa diskussioner har funktionaliteten implementerats i OEHeats.
Med OEHeats är det nu möjligt att kombinera både den ”normala” typen av kval/final och KO-sprint. I vissa länder hanteras detta enligt följande: Elitklasserna (kanske inte bara DH21 utan även 16, 18 och/eller 20) har först ett kvallopp och sedan startar KO-sprinten. Övriga klasser har den normala kval-/final varianten med flera finalheat. OEHeats uppfyller det av IOF standardiserade KO-formatet, vilket innebär att 36 tävlande kvalificerar sig till KO-kvartsfinalen. Sedan genomförs 6 heat i kvartsfinalen, 3 heat i semifinalen och ett finallopp med de 6 bästa deltagarna. Utöver det erbjuder OEHeats ytterligare flexibilitet. Det innebär att man för varje klass individuellt kan definiera ”var” KO-loppet ska starta. Om det är färre än 36 godkända i kvalificeringen kan en klass också börja direkt med semifinalerna eller till och med, med finalen, och då med ett valfritt antal deltagare.
OEHeats erbjuder en lättanvänd hantering av starttiderna för KO-heaten. Det händer ganska ofta att den tidigare planerade tidtabellen inte håller och måste justeras. I OEHeats kan du ändra starttiden för varje heat med ett enda musklick. IOF har definierat ett speciellt totalresultat format för KO-sprintar. Detta är nu implementerat i OEHeats.

OEHeats kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen för att ladda ner den nya installationen. Uppdateringar eller nya licenser kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.

Förbättringar av huvudapplikationerna

OE12 och OS12 V.12.1 har uppdaterats med ett antal viktiga förbättringar.
Den nya tjeckiska liveresultattjänsten OResults.eu stöds nu. Denna tjänst liknar det välkända LiveResultat. Den har ett mycket lättanvänt webbgränssnitt och att publicera resultat där är gratis. Alla uppladdningsfunktioner kan köras direkt från OE12 och OS12. Båda programmen stöder även onlinestämplingar via OResults Bluebox som kan laddas ner med speakerklientens webbfunktion. Dessutom har det implementerats några viktiga förbättringar gällande hanteringen av onlinestämplingar och radiokontroller. Den automatiska detekteringen av SportIdent- och Emit-enheter har förbättrats avsevärt. Speaker Klient monitor – funktioner upptäcker nu när speakerservern åter är tillgänglig igen efter ett kommunikationsavbrott. De skickar sedan de osända stämplingarna automatiskt.
I OE12 har hanteringen av stämplingssystem-inställningarna vid flerdagarstävlingar förenklats.

OEScore V.12.1 har inga webbtjänster och onlinefunktioner implementerade. Så den enda nya funktionen här är den förbättrade automatiska detekteringen av SportIdent- och Emitenheter.

Online Punch Recorder har uppdaterats och fått de motsvarande förbättringarna av Speaker-klientfunktionerna i OE12/OS12. Detta möjliggör en nästan operatörsfri drift av denna applikation.

OE12, OS12 och OEScore kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OS12/OEScore för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.