Förbättringar av huvudapplikationerna

OE12 och OS12 V.12.1 har uppdaterats med ett antal viktiga förbättringar.
Den nya tjeckiska liveresultattjänsten OResults.eu stöds nu. Denna tjänst liknar det välkända LiveResultat. Den har ett mycket lättanvänt webbgränssnitt och att publicera resultat där är gratis. Alla uppladdningsfunktioner kan köras direkt från OE12 och OS12. Båda programmen stöder även onlinestämplingar via OResults Bluebox som kan laddas ner med speakerklientens webbfunktion. Dessutom har det implementerats några viktiga förbättringar gällande hanteringen av onlinestämplingar och radiokontroller. Den automatiska detekteringen av SportIdent- och Emit-enheter har förbättrats avsevärt. Speaker Klient monitor – funktioner upptäcker nu när speakerservern åter är tillgänglig igen efter ett kommunikationsavbrott. De skickar sedan de osända stämplingarna automatiskt.
I OE12 har hanteringen av stämplingssystem-inställningarna vid flerdagarstävlingar förenklats.

OEScore V.12.1 har inga webbtjänster och onlinefunktioner implementerade. Så den enda nya funktionen här är den förbättrade automatiska detekteringen av SportIdent- och Emitenheter.

Online Punch Recorder har uppdaterats och fått de motsvarande förbättringarna av Speaker-klientfunktionerna i OE12/OS12. Detta möjliggör en nästan operatörsfri drift av denna applikation.

OE12, OS12 och OEScore kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OS12/OEScore för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.