SportSoftware V11 uppdateringar

Med den nya https-adressen och på grund av några nya säkerhetsmekanismer på den här nya webbplatsen fungerade funktionen Sök efter uppdateringar i alla SportSoftware V11-program och i OE12 inte längre. Detta har nu fixats. Gå till nedladdningssidan, hämta de nödvändiga installationsfilerna och installera dem. De har alla dagens datum.

OEHeats V.11.0 uppdatering

Några nya val har lagts till i Skapa startlista för Kvalet och i Skapa startlista för Finalen. De är utformade för att följa gällande Sweden Svenska tävlingsregler men de kan också vara användbara för andra. Titta i Release notes (endast Engelska) för mer detaljer.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i OEHeats för att ladda ner den nya installationen.

OEHeats V.11.0 uppdatering

I OEHeats har funktionen för att Skapa finalheatet gjorts mer lätthanterad genom införandet av två nya val. Detta efter mina erfarenheter när jag hjälpte arrangörerna av WMOC 2014 i Brasilien.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i OEHeats för att ladda ner den nya installationen.