OE12, OS12 och OEScore uppdaterad

Ett antal stora förbättringar har implementerats i OE12.
Den främsta förbättringen är den nya funktionen Skicka online-stämplingar till webbresultatportalen OResults.eu. Funktionen skickar onlinestämplingar från kontroller i realtid till OResults.eu vilket minskar belastningen både på det lokala nätverket och OResults.eu-servern. Funktionen överför onlinestämplingarna från Online monitor – Server samt tiderna från tidstagningsfunktionen. Denna nya funktion kommer att användas tillsammans med OResults.eu vid de kommande IOF-mästerskapen: EYOC i Polen, JWOC i Tjeckien och EOC i Ungern. De kommer också kunna dra nytta av den uppdaterade förvarningsfunktionen, som nu skiljer på officiella och inofficiella tider, precis som Speakersupport-fönstret. Dessutom har redigeringen av dubbla brickor (som krävs vid IOF-mästerskap) blivit säkrare för att undvika oönskade konsekvenser.
OE12 Standard licensen tillåter banor upp till 64 kontroller och brickor med upp till 64 stämplingar. Ibland leder detta till problem med SportIdent SIAC-brickor med låg batterispänning, som då sparar flera dubbletter av varje stämpling. Hanteringen av detta fenomen har nu förbättrats avsevärt, särskilt vid inläsning av en sådan bricka. Det kommer i dessa fall visas tydliga tips för den tävlande och arrangören.

OS12 och OEScore V.12.1 har också uppdaterats med motsvarande funktioner.

 

OE12, OS12 och OEScore kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OS12/OEScore för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.

OE12 och OS12 uppdaterad

För IOF-tävlingar föreskriver IOF användningen av två touchfree brickorSIAC med SportIdent eller EmiTag med Emit. Båda brickorna ska sitta på samma arm på den tävlande. Vid avläsning vid målet krävs att om den första brickan saknar stämplingar så ska den andra brickan undersökas. Om en saknad stämpel hittas på den andra brickan ska denna infogas till den första brickans stämplingar så att den tävlande får ett giltigt resultat. Allt detta måste ske väldigt snabbt vid målet så att inga felaktiga liveresultat kommer presenteras någonstans.
Nu tillhandahåller OE12 och OS12 en automatisk funktion för denna IOF-regel. Numren för extrabrickorna kan redigeras, importeras eller inläsas till anmälningarna. Båda brickorna kan inkluderas i anmälnings- och startlistrapporter, så att varje tävlande får rätt brickor.
Vid avläsning av bricka och när stämpelkontrollen identifierar att en stämpel saknas, uppmanas operatören att läsa in extrabrickan för den tävlande. OE12/OS12 gör en eventuell sammanslagning av stämplingar med automatik. Innehållet i båda brickorna kommer att sparas och kopplas till den tävlande i tävlingsdatan. Onlinestämplingar med extrabrickorna stöds också.
Utvärdera brickor har presentationen av saknade fjärillskontrollstämplingar förbättras. Det finns nu ett nytt alternativ för resultat. Löpare utom tävlan som officiellt inte ska rangordnas kan nu sorteras in i listan. I  SportIdent-inställningarna kan nu klasser som ska använda startstämpling, selekteras.
Även vissa buggar har rättats.

OE12 och OS12 kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OS12 för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.

OE12, OS12, OEScore och OEHeats uppdaterad

Den här gången har många små men viktiga funktionella användarönskemål för OE12 implementerats. Flera av dem är grundläggande funktioner som används av alla huvudapplikationer.
Bland annat har förbättringar gjorts gällande hanteringen av ignorerade sträckor, XML-exporter av patruller, ett utökat utrymme för kommentarsfältet i brickutvärderingen, nya användardefinierbara deltagarstatusar, maxtid, lottning av startlista och de automatiska uppladdningarna till webbtjänster.
Som vanligt har ett antal småbuggar också fixats.
Detta är en kort sammanfattning av en lång lista som du kan läsa i versionskommentarerna efter att du installerat uppdateringen.

OS12, OEScore V.12.1 och OEHeats V.12.1 har också uppdaterats med motsvarande funktioner.

 

OE12, OS12 ,OEScore och OEHeats kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OS12/OEScore/OEHeats för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.