OE12, OS12 och OEScore uppdaterad

Ett antal stora förbättringar har implementerats i OE12.
Den främsta förbättringen är den nya funktionen Skicka online-stämplingar till webbresultatportalen OResults.eu. Funktionen skickar onlinestämplingar från kontroller i realtid till OResults.eu vilket minskar belastningen både på det lokala nätverket och OResults.eu-servern. Funktionen överför onlinestämplingarna från Online monitor – Server samt tiderna från tidstagningsfunktionen. Denna nya funktion kommer att användas tillsammans med OResults.eu vid de kommande IOF-mästerskapen: EYOC i Polen, JWOC i Tjeckien och EOC i Ungern. De kommer också kunna dra nytta av den uppdaterade förvarningsfunktionen, som nu skiljer på officiella och inofficiella tider, precis som Speakersupport-fönstret. Dessutom har redigeringen av dubbla brickor (som krävs vid IOF-mästerskap) blivit säkrare för att undvika oönskade konsekvenser.
OE12 Standard licensen tillåter banor upp till 64 kontroller och brickor med upp till 64 stämplingar. Ibland leder detta till problem med SportIdent SIAC-brickor med låg batterispänning, som då sparar flera dubbletter av varje stämpling. Hanteringen av detta fenomen har nu förbättrats avsevärt, särskilt vid inläsning av en sådan bricka. Det kommer i dessa fall visas tydliga tips för den tävlande och arrangören.

OS12 och OEScore V.12.1 har också uppdaterats med motsvarande funktioner.

 

OE12, OS12 och OEScore kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OS12/OEScore för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.