Slutlig version av EventorManager är tillgänglig

EventorManager har färdigställts. Du kan nu utföra alla åtgärder mellan Eventor och OE2010/OS2010 med EventorManager. Du kan hämta tävlingsklasserna, som har definierats i Eventor, och anmälningarna. Du kan ladda upp startlistor och resultat, skriva ut fakturor och ladda ner arkivet från sportsoftware.de samt även uppdatera detta direkt från Eventor. Du kan hämta EventorManager från den svenska supportsidan och installera den. Innan du arbetar med en ny funktion i EventorManager är det viktigt att du läser instruktionerna noggrant i funktionshjälpen!

Detta innebär att SOFTEco inte längre skall användas tillsammans med OE2010.