Förbättringar av huvudapplikationerna

OE12 och OS12 V.12.1 har uppdaterats med ett antal viktiga förbättringar.
Den nya tjeckiska liveresultattjänsten OResults.eu stöds nu. Denna tjänst liknar det välkända LiveResultat. Den har ett mycket lättanvänt webbgränssnitt och att publicera resultat där är gratis. Alla uppladdningsfunktioner kan köras direkt från OE12 och OS12. Båda programmen stöder även onlinestämplingar via OResults Bluebox som kan laddas ner med speakerklientens webbfunktion. Dessutom har det implementerats några viktiga förbättringar gällande hanteringen av onlinestämplingar och radiokontroller. Den automatiska detekteringen av SportIdent- och Emit-enheter har förbättrats avsevärt. Speaker Klient monitor – funktioner upptäcker nu när speakerservern åter är tillgänglig igen efter ett kommunikationsavbrott. De skickar sedan de osända stämplingarna automatiskt.
I OE12 har hanteringen av stämplingssystem-inställningarna vid flerdagarstävlingar förenklats.

OEScore V.12.1 har inga webbtjänster och onlinefunktioner implementerade. Så den enda nya funktionen här är den förbättrade automatiska detekteringen av SportIdent- och Emitenheter.

Online Punch Recorder har uppdaterats och fått de motsvarande förbättringarna av Speaker-klientfunktionerna i OE12/OS12. Detta möjliggör en nästan operatörsfri drift av denna applikation.

OE12, OS12 och OEScore kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OS12/OEScore för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.

OE12, OS12, OEScore, ChipReader och OEHeats uppdaterad

OE12 V.12.1 har nu förbättrats med flera nya funktioner.
Resultatwebbtjänsten SportIdent Center stöds nu. Detta är en resultatwebbportal från tillverkaren av SportIdent. Du kan där bl.a. ladda upp dina resultat. Portalen erbjuder också förbättrade funktioner för analys av sträcktider. Dessutom kan karta och banor kan laddas upp direkt från OCAD och visas där. OE12 stöder även radiostämplingar via SportIdent LTE-modem som kan laddas ner till OE12 från SportIdent Center.
Det nya alternativet Tidtagning utan stämpelkontroll i tävlingsinställningarna är utformat för att förbättra stödet för främst icke-orienteringstävlingar. Det inaktiverar (orienterings)stämpelkontrollen i Läs in brickor-funktionen. Det finns också nya rapportlayouter, för att stödja dessa tävlingar som normalt har färre mellantider än en orienteringstävling. Eftersom brickorna vid sådana tävlingar inte behöver läsas in efter målgång då mellantiderna redan har skickats av radiokontrollerna, finns det en ny resultatrapport tillgänglig som visar dessa radiotider. Denna rapport kan även användas för orienteringsevenemang.
En särskild förbättring för WRE är de nya införda extrafälten för IOF-rankingen. Detta gör det möjligt att försortera för startlistlottningen av IOF och nationella rankningar för olika klasser i samma tävling. Dessutom erbjuder nu startlistlottningen båda sorteringsordningarna (stigande eller fallande) för försorteringen.
Uppladdningarna till Eventors webbtjänst har anpassats efter de senaste interna ändringarna av denna tjänst. Speciellt uppladdningarna av WRE-resultat till IOF Eventor har förbättrats.
Med Emit-stämplingsystem stöds nu den nya eScan2-enheten.
Http-åtkomstfunktionerna har omarbetats. Det är de funktioner som kommunicerar direkt med webbservrar utanför applikationen t.ex webbfunktionerna (Eventor, ORIS, ol-events.ch, SICenter) och Speaker Klient Webb (ROC, Emit, SICenter). Tillförlitligheten och prestandan har förbättrats avsevärt med denna omarbetning.

Vissa mindre buggfixar och små men viktiga förbättringar av användargränssnittet har också gjorts.

 

OS12 V.12.1, OEScore V.12.1, ChipReader V.12.1 och OEHeats V.12.1 har också uppdaterats med motsvarande funktioner.

 

OE12, OS12 ,OEScore och OEHeats kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OS12/OEScore/OEHeats för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.