SportSoftware V11 uppdateringar

Med den nya https-adressen och på grund av några nya säkerhetsmekanismer på den här nya webbplatsen fungerade funktionen Sök efter uppdateringar i alla SportSoftware V11-program och i OE12 inte längre. Detta har nu fixats. Gå till nedladdningssidan, hämta de nödvändiga installationsfilerna och installera dem. De har alla dagens datum.

Svenska översättnigar reviderade

Thomas Johannesson (Ronneby OK) har gjort ett fantastiskt jobb och reviderat de svenska översättningarna för samtliga SportSoftware-applikationer. Ursprungligen gjordes detta för kommande OE12 V12 men då det finns så mycket förbättringar bestämde vi oss för att publicera dessa för befintliga SportSoftware-versioner också d.v.s alla applikationer i V11 (OE2010, OS2010, OEScore, EventorManager, OEHeats) samt pre-release OE12 V.11.95.
För att få de nya översättningarna, använd funktionen Sök efter uppdateringar i respektive applikation. Eftersom jag behållit det gamla utgivningsdatumet kommer ingen ny version att hittas. Svenska användare bör därför välja att ladda ner installationsfilen ändå och installera den för att få de nya översättningarna.

EventorManager V11.0 uppdatering

Fr.o.m. 2017 erbjuder Svenska Eventor en förbättrad faktureringsfunktion. Detta krävde en liten (bara formell) utökning av uppladdningen av startlistor och resultat. Också en bug i nedladdningen av stafettanmälningar och Xtra löpare är åtgärdad. EventorManager har kompilerats om för att få det gemensamma basfunktionsbiblioteket att fungera.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i EventorManager för att ladda ner den nya installationen.