OE2010, OS2010, OEScore och OrisManager V.11.0 uppdateringar

Detta är nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010, OS2010, OEScore och OrisManager.
Jag har arbetat en del med att förbättra drivrutinen för SportIdent. Nu stöds millisekundstämpling med Air+ systemet. Prestanda för nedladdning av SICard10/11/SIAC är nu mycket bättre. Detta krävde också ändring av inläsningen från backupminnet. Det är några små förbättringar i alla mjukvaror, liksom några optimeringar i det gemensamma basfunktionsbiblioteket för alla mjukvaror. Alla kända buggar har åtgärdats.
Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OE2010/OS2010/OEScore/OrisManager för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OE2010/OS2010/OEScore-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

EventorManager V11.0 uppdatering

Fr.o.m. 2017 erbjuder Svenska Eventor en förbättrad faktureringsfunktion. Detta krävde en liten (bara formell) utökning av uppladdningen av startlistor och resultat. Också en bug i nedladdningen av stafettanmälningar och Xtra löpare är åtgärdad. EventorManager har kompilerats om för att få det gemensamma basfunktionsbiblioteket att fungera.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i EventorManager för att ladda ner den nya installationen.