OE12 och OS12 uppdaterad

För IOF-tävlingar föreskriver IOF användningen av två touchfree brickorSIAC med SportIdent eller EmiTag med Emit. Båda brickorna ska sitta på samma arm på den tävlande. Vid avläsning vid målet krävs att om den första brickan saknar stämplingar så ska den andra brickan undersökas. Om en saknad stämpel hittas på den andra brickan ska denna infogas till den första brickans stämplingar så att den tävlande får ett giltigt resultat. Allt detta måste ske väldigt snabbt vid målet så att inga felaktiga liveresultat kommer presenteras någonstans.
Nu tillhandahåller OE12 och OS12 en automatisk funktion för denna IOF-regel. Numren för extrabrickorna kan redigeras, importeras eller inläsas till anmälningarna. Båda brickorna kan inkluderas i anmälnings- och startlistrapporter, så att varje tävlande får rätt brickor.
Vid avläsning av bricka och när stämpelkontrollen identifierar att en stämpel saknas, uppmanas operatören att läsa in extrabrickan för den tävlande. OE12/OS12 gör en eventuell sammanslagning av stämplingar med automatik. Innehållet i båda brickorna kommer att sparas och kopplas till den tävlande i tävlingsdatan. Onlinestämplingar med extrabrickorna stöds också.
Utvärdera brickor har presentationen av saknade fjärillskontrollstämplingar förbättras. Det finns nu ett nytt alternativ för resultat. Löpare utom tävlan som officiellt inte ska rangordnas kan nu sorteras in i listan. I  SportIdent-inställningarna kan nu klasser som ska använda startstämpling, selekteras.
Även vissa buggar har rättats.

OE12 och OS12 kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OS12 för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.