OEHeats V.11.0 uppdatering

Några nya val har lagts till i Skapa startlista för Kvalet och i Skapa startlista för Finalen. De är utformade för att följa gällande Sweden Svenska tävlingsregler men de kan också vara användbara för andra. Titta i Release notes (endast Engelska) för mer detaljer.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i OEHeats för att ladda ner den nya installationen.