OS12

OS12 är ditt bekväma och tillförlitliga verktyg för att administrera orienteringsstafetter.

 

1-10 löpare per lag stöds och kan definieras individuellt för varje klass.
OS12 erbjuder en automatisk felfri banfördelning (Vännäs, Motala och Farsta stöds). I enkelt läge kan du också göra oregelbundna tilldelningar. Inom en klass kan du använda flera banor med olika gafflingsmetoder. Detta används ibland vid större stafetter där det är fler än 4 sträckor per klass. Banfördelningen är grunden till en korrekt automatisk stämpelkontroll för varje löpare.
OS12 stöder flera samtidiga löpare i ett lag på samma sträcka (Xtra löpare). Denna funktion används i Norden i framförallt ungdomsklasser.
OS12 tillåter flera omstarter och flera avbrott dock max en per sträcka. Avbrott (uppehåll i tävlingen) kan definieras oberoende för varje klass. Klassen och nästa sträcka återstartas vid en senare tidpunkt med jaktstart utifrån aktuell ställningen i klassen innan avbrottet.
Denna typ av stafett är mycket populär i Norden. Du kan till exempel köra de två första sträckorna i en klass på kvällen som nattävling. Nästa dag fortsätter tävlingen med sträcka 3. Det kan finnas andra klasser som har en normal tävling bara den andra dagen. Det är på detta sätt som t.ex. den kända Smålandskavlen organiseras.

OS12 kan skriva ut kontrollbeskrivningar med IOF-symboler individuellt för varje löpare.

Du kanske också är intresseras av en detaljerad beskrivning av speaker– och tidtagningsfunktionerna som ingår i OS12 Pro och Pro Large.

OS12 finns i flera olika utgåvor.

Standard Upp till 400 deltagare (inte lag!)
Pro Upp till 1000 deltagare (inte lag!), innehåller speaker- och tidtagningsfunktioner
Pro Large Mer än 1000 deltagare, innehåller speaker- och tidtagningsfunktioner

Om du vill lära dig mer om OS12, ladda ner och testa demoversionen och/eller läs PDF handboken.