Stephan Krämer

Stephan Krämer är ägare, utvecklare och distributör av SportSoftware.
Som professionell programmmerare och en passionerad orienterare, har han åtagit sig att skriva program för att anordna orienteringstävlingar sedan det sena 70-talet under sina studier. Som en av Tysklands bästa OL-arrangörer, har han infört (och fortsätter att införa) alla sina kunskaper in i SportSoftware.
1986 vann han första pris vid IOF:s programvarutävling med en tidig DOS version av flerdagarsprogrammet. På det tidiga 90-talet blev han en frilansare, vilket tillät honom att beslutsamt bidra till utvecklingen av SPORTidents elektroniska stämplingssystem. För SportSoftware, innebar detta att många mycket erfarna OL-arrangörer runt om i världen bidrog med sina kunskaper.
I dag stöder SportSoftware också Emit stämplingssystem och är den globalt ledande och mest använda tävlingsprogramvara inte bara för orientering.

En av höjdpunkterna i Stephan Krämers (höger) aktiva orienteringskarriär var en underbar tävling vid WMOC 2010 tillsammans med den tidigare störtlopps-mästaren Peter Müller (SUI)