OEScore

OEScore V12 är ditt bekväma och tillförlitliga verktyg för att administrera poängorienteringar. Programvaran bygger på OE12 V12 och har utökats med speciella funktioner för poängorientering. Under utvecklingen har många välkända och erfarna arrangörer från hela världen bidragit med idéer för att förbättra programmet. Jag tackar er alla! Under utvecklingen av OEScore V12 har jag lärt mig massor om Rogaining. Stort tack för det till Guntars Mankus (LAT)!

Poängorienteringar har kontroller som värda olika poäng. Löparna ska samla så många poäng som möjligt inom en bestämd tid. Kontrollerna får besökas i valfri ordning.
Om tiden överskrids ges poängavdrag. Ibland ges också poängtillägg om den tävlande är snabbare än tidsgränsen. Oftast finns det olika tidsintervall förutom tidsgränsen. För varje intervall efter tidsgränsen kostar det den tävlande flera poäng per minut. OEScore stöder 5 intervall för tillägg och 30 intervall för avdrag. För det sista intervallet är det möjligt att definiera att löparen förlorar alla sina poäng. Det är möjligt att ge avdrag/tillägg manuellt i speciella fall.

OEScore stöder speciell hantering av lag. Denna tävlingstyp är vanlig för MTB-, Rogaining- och äventyrsarrangemang. Teoretiskt kan OEScore klara lag med obegränsat antal medlemmar. I praktiken begränsas det av utrymmet som är tillgängligt i resultatrapporten. Grundregeln är att lagmedlemmarna startar tillsammans, genomför tävlingen och går i mål samtidigt. Varje löpare har sin egen löparbricka. Lagets tid beräknas från tiden för den först startande medlemmen till den sista i mål. Poängen räknas bara för de kontroller där alla lagmedlemmar stämplat. Nyhet i V12: du kan ange en maximal stämplingsskillnad för lag. Dessutom finns det ett nytt läge, Dolda kodsiffror, för att hantera kodsiffror. Båda funktionerna är standard i Rogaining men de kan också användas för “vanliga” poängtävlingar
Jämfört med tidigare versioner erbjuder OEScore V12 en mycket bättre och förbättrad hantering av laganmälningar.

OEScore V12 tillåter banor med upp till 192 kontroller. När du skapar en ny tävling kan du välja mellan tre olika tävlingstyper:
Standard: Individuellt, normal poäng-ol, stöd för lag
Detta är den normala individuella tävlingen där du även kan ha lag. På alla rapporter visas lagen på samma sätt som en individuell tävlande, med alla lagmedlemmars namn i namnkolumnen.
Lag enbart, normal poäng-ol
Du kan ange ett extra lagnamn. Lagmedlemmar kan vara från olika klubbar.
På alla rapporter visas lagen med deras lagnamn och om man vill namnen på lagmedlemmarna på extra rader precis som för stafettlag.
Lag enbart, Rogaining
En Rogainingtävling följer speciella regler. Rapportlayouten är samma som angetts ovan.

OEScore Pro V12 är förberedd för att inkludera speaker och tidtagningsfunktioner från OE12/OE2010 på ett lämpligt sätt. Vid en normal poäng-ol tävling, kanske inte speaker funktioner (som kan ge mellantider under loppet) är så användbara. Dock presenteras mellantider på 24h Rogaining tävlingar som WRC. Dessa lösningar är helt webb-baserade. Jag väntar på er feedback om något liknande borde implementeras I OEScore eller inte!

OEScore finns i flera olika utgåvor.

Standard Upp till 400 deltagare, banor med max. 64 kontroller
Pro Upp till 1000 deltagare, innehåller speaker- och tidtagningsfunktioner, banor med max. 192 kontroller
Pro Large Mer än 1000 deltagare, innehåller speaker- och tidtagningsfunktioner, banor med max. 192 kontroller

Om du vill lära dig mer om OEScore, ladda ner och testa demoversionen och/eller läs PDF handboken.