SK

Welcome to SportSoftware online!

On SportSoftware online, you will find everything about my software which I had developed for organising sports events. In the orienteering sport, my software is well-known and used all over the world.
Click on the picture if you want to know more about me.
Stephan Krämer
OE12
New! OE12!

Some basic highlights of the SportSoftware V12

Modern UI

Windows panel

Improved layout editor

OE12 Live results
Live results panel

You can compose a panel with live results and display it with a single mouseclick

Chip Reader

Read chips wirelessly!

OEScore V12
NEW! OEScore V12

New in V12!

Rogaining fully supported

_

Improved team handling

OS12
NEW! OS12

Highlights

Late start management

Automatic upload of radio punches

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause

OE12, OS12 och OEScore uppdaterad

Ett antal stora förbättringar har implementerats i OE12.
Den främsta förbättringen är den nya funktionen Skicka online-stämplingar till webbresultatportalen OResults.eu. Funktionen skickar onlinestämplingar från kontroller i realtid till OResults.eu vilket minskar belastningen både på det lokala nätverket och OResults.eu-servern. Funktionen överför onlinestämplingarna från Online monitor – Server samt tiderna från tidstagningsfunktionen. Denna nya funktion kommer att användas tillsammans med OResults.eu vid de kommande IOF-mästerskapen: EYOC i Polen, JWOC i Tjeckien och EOC i Ungern. De kommer också kunna dra nytta av den uppdaterade förvarningsfunktionen, som nu skiljer på officiella och inofficiella tider, precis som Speakersupport-fönstret. Dessutom har redigeringen av dubbla brickor (som krävs vid IOF-mästerskap) blivit säkrare för att undvika oönskade konsekvenser.
OE12 Standard licensen tillåter banor upp till 64 kontroller och brickor med upp till 64 stämplingar. Ibland leder detta till problem med SportIdent SIAC-brickor med låg batterispänning, som då sparar flera dubbletter av varje stämpling. Hanteringen av detta fenomen har nu förbättrats avsevärt, särskilt vid inläsning av en sådan bricka. Det kommer i dessa fall visas tydliga tips för den tävlande och arrangören.

OS12 och OEScore V.12.1 har också uppdaterats med motsvarande funktioner.

 

OE12, OS12 och OEScore kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OS12/OEScore för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.

OE12 och OS12 uppdaterad

För IOF-tävlingar föreskriver IOF användningen av två touchfree brickorSIAC med SportIdent eller EmiTag med Emit. Båda brickorna ska sitta på samma arm på den tävlande. Vid avläsning vid målet krävs att om den första brickan saknar stämplingar så ska den andra brickan undersökas. Om en saknad stämpel hittas på den andra brickan ska denna infogas till den första brickans stämplingar så att den tävlande får ett giltigt resultat. Allt detta måste ske väldigt snabbt vid målet så att inga felaktiga liveresultat kommer presenteras någonstans.
Nu tillhandahåller OE12 och OS12 en automatisk funktion för denna IOF-regel. Numren för extrabrickorna kan redigeras, importeras eller inläsas till anmälningarna. Båda brickorna kan inkluderas i anmälnings- och startlistrapporter, så att varje tävlande får rätt brickor.
Vid avläsning av bricka och när stämpelkontrollen identifierar att en stämpel saknas, uppmanas operatören att läsa in extrabrickan för den tävlande. OE12/OS12 gör en eventuell sammanslagning av stämplingar med automatik. Innehållet i båda brickorna kommer att sparas och kopplas till den tävlande i tävlingsdatan. Onlinestämplingar med extrabrickorna stöds också.
Utvärdera brickor har presentationen av saknade fjärillskontrollstämplingar förbättras. Det finns nu ett nytt alternativ för resultat. Löpare utom tävlan som officiellt inte ska rangordnas kan nu sorteras in i listan. I  SportIdent-inställningarna kan nu klasser som ska använda startstämpling, selekteras.
Även vissa buggar har rättats.

OE12 och OS12 kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OS12 för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.

OEScore uppdaterad

Vid en Rogaining tävling straffas normalt straffas en patrull genom att inte tjäna poäng om dess lagmedlemmar har stämplat och överskridit den maximala tillåtna stämplingsskillnaden. Nu kan du ange ett valfritt tilläggsstraff för dessa fall som kommer dras ifrån totalpoängen. Detta stödjer en ny regel för FEDO (Spanska orienteringsförbundet) för Rogaining-tävlingar.
Det finns nu en ny rapport under På tävlingsdagen: Patrullstämplingar. Denna rapport listar alla patrullstämplingar som överskrider den maximalt tillåtna stämplingsskillnaden. Även vissa buggar har rättats.
OEScore kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OEScore för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig OEScore V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.