OE2010 V.11.0 och OS2010 V.11.0 uppdateringar

Det finns nya uppdateringar för de registrerade användarna av OE2010 och OS2010. Det finns ett antal förbättringar som är gemensamma för båda programmen. T.ex. fungerar OE2010/OS2010 nu mer smidigt när du använder flera bildskärmar och därefter återvänder till en enda bildskärm (ny automatisk återställning av fönstrets position). Den nya SportIdent-SICard10/11 stöds nu fullt ut och liksom den nya SRR dongel, som kan vara viktiga för tävlingar som använder radiokontroller. Det finns även förbättringar i förvarningsfönstret.
I OE2010, har arbetet med startorganisationen förbättrats rejält. T.ex., kan du nu sortera om startboxarna genom att dra och släpp och du kan filtrera vyn efter startplats.
En ny funktion är den automatiska resultatutskriftstjänsten. Med den här funktionen, kan du erbjuda en utskriftsplats på din tävling, där deltagarna kan få resultat och sina egna sträcktider direkt, med sin bricka som nyckel.
I OS2010, har några smärre buggar med banimporten korrigerats. Även funktionen för fältet Importerad, som visar hur en enkel linjär bana har kallats i det levererande banläggningsprogrammet, har förbättrats. Nu visas det i alla relevanta rapporter inkl. sträcktider.
Det finns naturligtvis vissa mindre buggfixar i båda programmen.
Som vanligt fungerar nerladdningsfilen som testversion så länge du inte har en giltig licens för OE2010/OS2010. Du kan hämta filerna från nerladdningssidan. Ytterligare utskrivbara manualer liksom (än så länge) på tyska, svenska och finska hjälpfiler kan erhållas från den speciella Version11 nerladdningssidan. Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren.

OS2010 V.11.0 utgiven

SportSoftware-programmet OS2010 för att organisera orienteringsstafetter, är nu tillgänglig i V.11.0. Liksom OE2010, är OS2010 också en komplett uppgradering från den föregående versionen OS2003. Förutom det nya användargränssnittet och de uppgraderade grundläggande funktioner, som du redan känner från OE2010, är några av de viktigaste förbättringarna den fullständiga integrationen av Xtra-sträckor (hittills endast känt för svenska OS2003-användare), flera omstarter och flera jaktstarter efter uppehåll. Du kan läsa en kort översikt här.
Jag tackar alla testare över hela världen som hade bidragit konstruktivt under de senaste månaderna, så att OS2010 är användarvänligt och fungerar på ett tillförlitligt sätt och stabilt från början, enligt SportSoftwares krav. Speciella tack går till Martin Mandinger (SWE), Henning Waltgård (SWE) och Jouni Laaksonen (FIN) för deras utomordentliga hjälp till mig.
Du kan ladda ner den provversionen från nerladdningssidan. Ytterligare utskrivbara manualer och tyska hjälpfilen kan hämtas från den speciella Version11 nerladdningssidan.
Gläds av att utforska OS2010! Uppdateringar kan beställas direkt från mig efter förfrågan.