OE2010 V.11.0 och OS2010 V.11.0 uppdateringar

Detta är nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010 och OS2010. Den här gången finns det några fler grundläggande funktioner i båda programmen.
Funktionerna Sänd E-post och FTP-Uppladdning av filer stöder nu säker anslutning med SSL/TLS.
Emit användare kan nu skriva ut backuplappen på sträcktidsbladet som kommer efter inläsning av brickan.
Det var nyligen problem vid en tävling med för många direktanmälda så att licensgränsen överskreds och det blev problem att fortsätta med tävlingen. Nu har jag utvecklat en smart lösning för den situationen så att ett sådant avbrott kan undvikas.
I OE2010 har patrullfunktionen som är välkänd från OEScore V10 lagts till.
Det finns också några mindre förbättringar i båda programmen och alla kända buggar hade rättats.

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OE2010/OS2010 för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OE2010/OS2010-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

EventorManager uppdatering

För import av klasser och anmälningar vid individuella tävlingar har hanteringen av anmälningsavgifter förenklats. Nu importerar EventorManager Eventor’s avgifter och gör inte längre någon egen beräkning. Vid uppladdning av startlistor är hanteringen av nummerlappar och startnummer ändrad, så att det stämmer bättre med hur det utförs i Sverige.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i EventorManager eller klicka på Nedladdningar–knappen för att ladda ner den nya installationen.