OE2010 V.11.0 och OS2010 V.11.0 uppdateringar

Det finns nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010 och OS2010. Denna gång är det många nya funktioner i båda programmen och några grundläggande.
Förutom att skriva rapporter till PDF, kan du nu också skriva etiketterna till PDF. Den automatiska funktionen Skicka E-post stöder nu PDF-filer från rapport resp. etiketter och inte bara HTML-filer som förut.
Emit–användare kan nu med den nya backuplapp-visningen i Utvärdera brickorna se om felstämplingar helt enkelt beror på elektroniskt fel. SportSoftware stöder nu också fullständigt den speciella Emit kod 99 stämplingen.
Det har också genomförts avgörande förbättringar av speaker– och förvarnings-funktionerna. Framförallt finns det några till automatiska val som underlättar livet för speakern. Tack vare att jag fått värdefulla synpunkter från professionella speakers från Finland och Sverige!
I OS2010 har de länge önskade tidtagnings-funktionerna nu lagts till.
Naturligtvis har alla kända fel rättats.
Varje användare bör ta sig tid att noggrant läsa de många ämnena i uppdateringshistoriken i hjälpfilen! Ingen bör missa någon av de nya funktionerna… 😉

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OE2010/OS2010 för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OE2010/OS2010-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!