Heartbleed-sårbarheten i OpenSSL

OpenSSL har begått och fixerad en sårbarhet bugg som heter Heartbleed i deras lib. Se även på www.heartbleed.com.
SportSoftware använder det här biblioteket för SSL-e-post och FTP funktioner. Så alla användare omgående uppmanas att uppdatera installationen.
Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i alla program för att ladda ner de nya installationerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem. Dessa installationsfiler gör uppdatera endast OpenSSL filer. Det finns inga ändringar av andra programfilerna.

OEScore V.11.0 uppdatering

Förutom de gemensamma förbättringarna, är det viktiga nya funktioner speciellt för OEScore.
I Regler, kan man nu definiera minsta poäng som en tävlande måste ha uppnått innan han kan få bonuspoäng för målgång före tidsgränsen.
I poängorientering har det varit tradition att ge straff och bonus för hela minuter. Nu finns möjlighet att definiera intervall i sekunder skiljt från en minut. Också tidsintervallen kan nu definieras i sekunder.

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OEScore för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OEScore-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

OEScore V.11.0 har släppts

OEScore, SportSoftwares speciella verktyg för poängorienteringar, har uppdaterats till SportSoftware V.11 versionen vilken redan är väl etablerad i OE2010 och OS2010.
Förutom fördelarna med det nya användargränssnittet, finns det många mindre förbättringar av funktioner.
Klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta OEScore! Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!