OE2010 V.11.0 och OS2010 V.11.0 uppdateringar

Detta är nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010 och OS2010.
Största delen av mitt arbete med denna utgåva handlade om stämplingssystemen. För SportIdent, har jag använt deras senaste API-version. Det betyder i detalj den interna behandlingen av de nyare SI-brickorna 8/9/10/11/SIAC. För Emit, stöds nu det beröringsfria EmiTag-systemet. EmiTag kan användas som ett komplett beröringsfritt stämplingssystem, som är tillåtet för MTB-O och Skid-O. Det kan också användas som tilläggssystem för radiokontroller och tidtagning, som används för fotorientering.
En annan grundläggande förbättring har gjorts med layouten för html-publiceringen. Nu finns en hopplista i webbläsaren där du kan klicka på den klass respektive klubb dom du vill visa.
Det är också små förbättringar i båda verktygen och naturligtvis är alla buggar rättade.

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OE2010/OS2010 för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OE2010/OS2010-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

OEScore V.11.0 uppdatering

Förutom de gemensamma förbättringarna, är det viktiga nya funktioner speciellt för OEScore.
I Regler, kan man nu definiera minsta poäng som en tävlande måste ha uppnått innan han kan få bonuspoäng för målgång före tidsgränsen.
I poängorientering har det varit tradition att ge straff och bonus för hela minuter. Nu finns möjlighet att definiera intervall i sekunder skiljt från en minut. Också tidsintervallen kan nu definieras i sekunder.

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OEScore för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OEScore-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!