ChipReader program: Läsa av brickor och överföra trådlöst

Med det nya ChipReader-programmet för Android och Windows kan du läsa av brickor och överföra dem till OE12, OS12 och OEScore trådlöst via WLan. Resultatet visas sedan i stort format på smarttelefonen eller PC -skärmen, som du kan visa för den tävlande.

Appen ansluter till SportSoftware -programmen OE12, OEScore V12 och OS12. Med detta kan du ladda ner brickor trådlöst via WLan. Windowsdatorerna med ChipReader programmet kan också anslutas med en LAN -kabel. Båda stämplingssystemen SportIdent och Emit stöds.

Syftet och fördelar med programmet/appen är

  • Inga nätverkskablar och switchar behövs längre vid platserna för brickavläsning.
  • Du behöver inte längre datorer med det kompletta huvudprogramvaran installerad (OE12, OS12, OEScore) för nedladdning av brickor.
  • Det är enkelt att arbeta med appen utan någon kunskap om huvudprogramvaran SportSoftware.
  • Säkrare hantering eftersom nedladdningsoperatörerna inte arbetar med huvudprogramvaran.
  • Lätt och flexibilitet att komplettera med extra avläsningsplatser under loppet om behov skulle uppstå.
  • Och slutligen: En stor presentation där tävlande ser sin tid och om han har ett giltigt resultat.

Du kan ladda ner ChipReader Windows från nedladdningssidan och installera det. ChipReader Android är tillgängligt i Google Play Butik. Sök bara efter SportSoftware. Klicka på den för att installera.
I OE12, OS12 och OEScore måste du köra Chip Reader Server -modulen för att ta emot och hantera brickinformationen mot tävlingens databas.
Windowsinstallationen installerar pdf -handboken på din dator.