OEHeats V.11.0 uppdatering

OEHeats har uppdateras med den nya funktionen skriva ut etiketter direkt till PDF-filer.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i OEHeats för att ladda ner den nya installationen.

OEHeats V.11.0 uppdatering

OEHeats har uppdateras med de nya funktionerna Sök efter uppdateringar och skriva ut rapporter direkt till PDF-filer.

OEHeats V.11.0 uppdatering

OEHeats har internt anpassats till ändringar i OE2010 datastrukturen. Det stöder också IOF XML-V3-standarden för export av startlista.