OEHeats V.11.0 uppdatering

OEHeats har uppdateras med den nya funktionen skriva ut etiketter direkt till PDF-filer.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i OEHeats för att ladda ner den nya installationen.