Online Punch Recorder: ta emot radiostämplingar

Med det nya SportSoftware Online Punch Recorder-programmet för Windows kan du ta emot radiostämplingar from devices connected to a COM port. Man kan säga att programmet är en fristående Speaker Online Klient Monitor med samma funktionalitet som motsvarande funktioner i OE12/OS12. Programmet kan köras på alla PCs med Win7, Win10 eller Win11.

Programmen ansluter till SportSoftware -programmen OE12 och OS12. Dess användningsområde är exakt samma som Speaker Online Klient Monitor i OE12/OS12. Datorn som kör programmet kan anslutas med WLan eller LAN kabel. Än så länge stödjer programmet endast stämplingssystemet SportIdent.

Syftet och fördelar med programmet är

  • Du behöver inte längre datorer med det kompletta huvudprogramvaran installerad (OE12, OS12) för att samla in radiostämplingar.
  • Det är enkelt att arbeta med programmet utan någon kunskap om huvudprogramvaran SportSoftware.
  • Säkrare hantering eftersom radiooperatörerna inte arbetar med huvudprogramvaran.
  • Lätt och flexibilitet att komplettera med platser med datorer med programvaran under tävlingens gång, om behov skulle uppstå.

Du kan ladda ner Online Punch Recorder från nedladdningssidan och installera det.
I OE12 och OS12 måste du köra Speaker Online Server -modulen för att ta emot och hantera radiostämplingar mot tävlingens databas.
Installationen installerar också PDF -handboken på din dator.