Online Punch Recorder publicerad

Med det nya SportSoftware Online Punch Recorder-programmet för Windows kan du ta emot radiostämplingar från enheter anslutna via en COM-port. Man kan säga att programmet är en fristående Speaker Online Klient Monitor med samma funktionalitet som motsvarande funktioner i OE12/OS12. Programmet kan köras på alla PCs med Win7, Win10 eller Win11.

För mer information, se beskrivningen av denna gratis programvara.
Du kan ladda ner Online Punch Recorder från nedladdningssidan och installera det.