Funktioner för patruller är nu implementerade i OE12 och OEScore

I OE12 V.12.1. stöds nu tävlingstyperna Endast patruller, Normal och fördelade kontroller. Alla funktioner som rör patruller, t.ex. anmälningar, banor, brickutvärdering och resultat har kompletterats för att omhänderta rätt beräkningar och rätt visuellt utseende. Nästan alla rapporter där patruller ingår har en speciell layout som liknar layouterna för OS12 stafettapplikation.
En speciell ny funktion i OE12 är stämplingskontrollen för patrulltävlingar med fördelade kontroller. Kort sagt, vid patrulltävlingar måste varje patrullmedlem genomföra en bana med obligatoriska kontroller, medan andra kontroller kan fördelas mellan medlemmarna då de bara behöver tas av en av dem. Denna funktion fanns i den tidigare SportSoftware-applikationen OLTeam (OT2003) V.10.3. Läs mer om detta här.
Det finns också en ny demotävling från det tyska patrullmästerskapet med fördelade kontroller, som hölls av min klubb 2005 (med OLTeam V10 på den tiden).
Vissa mindre buggar och små men viktiga förbättringar har också gjorts.

OEScore V.12.1 har också uppdaterats i enlighet med detta. Applikationen innehåller samma specialrapportlayouter för patrulltävlingar som OE12.

 

OE12 och OEScore kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OE12/OEScore för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig OE12/OEScore V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.