Patrulltävlingar med OE12

Vid patrulltävling startar lagets löpare tillsammans. Startlistan lottas som för individuella tävlingar så att alla lag startar med samma mellanrum. Gemensam start är också möjlig. OE12 stöder två tävlingstyper för patruller: Patruller med normala ol-banor och Patruller, banor med fördelade kontroller. Det senare beskrivs här.

Varje lag springer en normal bana (obligatoriska kontroller). Dessutom finns det fördelade kontroller. Varje löpare i laget måste besöka de obligatoriska kontrollerna. De fördelade kontrollerna måste besökas av minst en löpare. Laget måste därför hitta bästa fördelning av kontrollerna efter löparnas förväntade individuella förmåga, så att alla kommer i mål så nära varandra som möjligt. Tiden för den sista löparen räknas som resultat för laget.

OE12 V12 stöder flera metoder som skiljer sig åt hur de obligatoriska kontrollerna beräknas.

Tyska metod
De obligatoriska kontrollerna stämplas i förbestämd ordning som vid en normal bana. De fördelade kontrollerna kan stämplas däremellan.
Varje löpare måste stämpla vid den första obligatoriska kontrollen som den första och vid den sista obligatoriska som den allra sista. Inga fördelade kontroller som stämplats före och efter räknas.
Denna metod används i Tyskland för lagtävlingar.

Harris metod
Denna metod är nästan samma som den Tyska. Skillnaden är att det är valfritt när de fördelade kontrollerna stämplas, också före och efter de obligatoriska kontrollerna.
Metoden har fått sitt namn efter Harris-tävlingen, som hålls varje år av brittiska armen som del av deras orienteringsmästerskap.

Öppen metod
Det är ingen fördefinierad ordning för de obligatoriska kontrollerna. Varje löpare kan stämpla i valfri ordning.

OE12 stöder dessa metoder med speciella funktioner som endast är aktiva för denna speciella tävlingstyp, till exempel bandefinitioner, stämpelkontroll, utvärdering av löparbrickor och resultat.

Detta är tävlingstypen som tidigare hade beräknats av OT2003 (OLTeam) V10.