OE12

OE12 är ditt bekväma och tillförlitliga verktyg för att administrera en- eller flerdagars individuella och patrull orienteringstävlingar.
OE12 stöder normala orienteringsbanor där samtliga kontroller ska besökas i bestämd ordning men också banor där kontrollerna får besökas i valfri ordning. Det är också möjligt att blanda de olika typerna i samma bana.
Individuella banor med slingor (enmansstafett) stöds också.

Avläsningsenheter detekteras automatiskt, beroende på stämplingssystem.

En av de de största nyheterna i OE12 är möjligheten att använda det nya ChipReader -programmet och appen som gör det möjligt att läsa av brickor på smartphones och Windowsdatorer och överföra dem till OE12 via en trådlös anslutning.

Jämfört med tidigare versioner erbjuder OE12 en mycket bättre och förbättrad hantering av laganmälningar.

OE12 tillåter banor med upp till 192 kontroller.

När du skapar en ny tävling kan du välja mellan tre olika tävlingstyper:

Standard: Individuellt, normala banor, stöd för patruller
Detta är den normala individuella tävlingen, och du kan också ha patruller. I alla rapporter visas resp. patrull som en enda tävlande, med alla namn på lagmedlemmarna i namnkolumnen. Precis som tidigare.
Enbart patruller, normala banor
Du kan ange ett extra namn på patrullen. Lagmedlemmarna kan komma från olika klubbar.
I rapporter visas lagen med sitt patrullnamn och om du vill, namnen på lagmedlemmarna på extra rader, precis som för stafettlag.
Enbart patruller, banor med fördelade kontroller
Detta är för speciella patrulltävlingar där fördefinierade kontroller får tas av endast en patrullmedlem. Dessutom kan det finnas en normal bana som måste stämplas av alla lagmedlemmar. För denna tävlingstyp har tidigare OT2003 (OLTeam) V10 använts. Rapportlayouten är densamma som ovan. Mer detaljer finns här.

Du kanske också är intresserad av en detaljerad beskrivning av speaker– och tidtagningsfunktionerna som ingår i OE12 Pro.

Med flerdagarslicensen ingår möjlighet till poängresultat.

Enkla poängorienteringar kan arrangeras med OEScore-programmet.

OE12 finns i flera olika utgåvor.

Standard Upp till 400 deltagare, banor med max. 64 kontroller
Pro Upp till 1000 deltagare, innehåller speaker- och tidtagningsfunktioner, banor med max. 192 kontroller
Pro Large Mer än 1000 deltagare, innehåller speaker- och tidtagningsfunktioner, banor med max. 192 kontroller
Multiday option Flerdagarsfunktionerna kan beställas som tillägg till alla ovanstående

Om du vill lära dig mer om OE12, ladda ner och testa demoversionen och/eller läs PDF handboken.