EventorManager blir internationell!

Nu är Eventor licensierad till flera av världens förbund, så detta är den första versionen av EventorManager som tillåter åtkomst till alla Eventorinstallationer som är relevanta för SportSoftware. Förutom Sverige Sverige är det nu Australien Australien och IOF IOF, som erbjuder denna online portal för WRE-tävlingar.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i EventorManager eller klicka på Nedladdningar–knappen för att ladda ner den nya installationen.