OE2010 V.11.0 och OS2010 V.11.0 uppdateringar

Det finns nya uppdateringar för de registrerade användarna av OE2010 och OS2010. Det finns ett antal förbättringar som är gemensamma för båda programmen. T.ex. fungerar OE2010/OS2010 nu mer smidigt när du använder flera bildskärmar och därefter återvänder till en enda bildskärm (ny automatisk återställning av fönstrets position). Den nya SportIdent-SICard10/11 stöds nu fullt ut och liksom den nya SRR dongel, som kan vara viktiga för tävlingar som använder radiokontroller. Det finns även förbättringar i förvarningsfönstret.
I OE2010, har arbetet med startorganisationen förbättrats rejält. T.ex., kan du nu sortera om startboxarna genom att dra och släpp och du kan filtrera vyn efter startplats.
En ny funktion är den automatiska resultatutskriftstjänsten. Med den här funktionen, kan du erbjuda en utskriftsplats på din tävling, där deltagarna kan få resultat och sina egna sträcktider direkt, med sin bricka som nyckel.
I OS2010, har några smärre buggar med banimporten korrigerats. Även funktionen för fältet Importerad, som visar hur en enkel linjär bana har kallats i det levererande banläggningsprogrammet, har förbättrats. Nu visas det i alla relevanta rapporter inkl. sträcktider.
Det finns naturligtvis vissa mindre buggfixar i båda programmen.
Som vanligt fungerar nerladdningsfilen som testversion så länge du inte har en giltig licens för OE2010/OS2010. Du kan hämta filerna från nerladdningssidan. Ytterligare utskrivbara manualer liksom (än så länge) på tyska, svenska och finska hjälpfiler kan erhållas från den speciella Version11 nerladdningssidan. Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren.

OE2010 V.11.0 uppdatering

Det finns en ny tillgänglig uppdatering för de registrerade OE2010-användarna. Denna utgåva innehåller vissa förbättringar och buggfixar som hittades upp vid genomförandet av OS2010. Huvudsakligen berör uppdateringen stödet för den senaste XML IOF -definitionen V.3.0. Hittills stöder OE2010 (och OS2010 också) detta nya format med import av anmälningar, klasser och klubbar.

Den finska hjälpfilen och handböcker finns nu tillgängliga. Många tack igen till Jouni Laaksonen, som har gjort ett stort jobb här!

Ett särskilt tips för användare från Sverige och Tyskland: de färdiga att använda nationella arkiven som kan hämtas från de svenska och tyska supportsidor, fungerar bara tillsammans med den senaste OE2010-utgåvan!
Som vanligt fungerar nerladdningsfilen som en provversion, så länge som du inte har en giltig OE2010-licens. Du kan ladda ner den från nerladdningssidan. Ytterligare utskrivbara manualer och även (än så länge) tyska, svenska och finska hjälpfiler kan hämtas från den speciella Version11 nerladdningssidan. Uppdateringar kan beställas direkt från mig efter förfrågan.