OS12 uppdaterad

Vissa grundläggande förbättringar, som hade implementerats i den senaste uppdateringen av OE12, finns nu tillgängliga i OS12 V.12.1. Jag har uppdaterat hjälpfilen med nya skärmdumpar. Även vissa specifika buggar i OS12 har fixats.
OS12 kommer att upptäcka den här uppdateringen automatiskt. Du kan också använda Sök efter uppdateringar-funktionen i OS12 för att ladda ner den nya installationen. Naturligtvis kan du också klicka på knappen Nedladdningar för att hämta den.
Som vanligt fungerar nedladdningen som en testversion så länge du inte har en giltig OS12 V12 licens. Denna kan beställas via Onlinebutiken eller direkt från författaren.