OEHeats V12 publicerad

OEHeats är ett tillägg till OE12 som hjälper dig att organisera evenemang med kval- och finallopp. Programmet stödjer både den ”normala” varianten med två endagstävlingar samt WMOC-modellen där kvalificeringen består av två etapper. Dessutom kan OEHeats hantera kval/final i ett flerdagarsevenemang.
Nu finns OEHeats tillgänglig i V.12.1 och fungerar tillsammans med nya OE12 V.12.1. Denna nya version är en uppdatering med det nya användargränssnittet, den nya datastrukturen och några förbättrade algoritmer ”under ytan” av SportSoftware V12.

Om du önskar ytterligare information om OEHeats, vänligen titta på OEHeats-sidan. Du kan också ladda ner PDF-handboken från V12-nedladdningssidan.

Uppdateringar kan beställas via Online shop eller från författaren direkt.