EventorManager V11.0 uppdatering

Från och med 1.1.2016 har Eventor ändrat beräkningen av klocktider. Nu hanteras start- och måltider oberoende av tidszon. Den nya versionen av EventorManager stöder detta. Det finns också en fix som går runt svenska Eventors nya nedladdning av långa klubbnamn, så att de korta klubbnamnen visas igen.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i EventorManager för att ladda ner den nya installationen.