OEHeats V.11.0 uppdatering

I OEHeats har funktionen för att Skapa finalheatet gjorts mer lätthanterad genom införandet av två nya val. Detta efter mina erfarenheter när jag hjälpte arrangörerna av WMOC 2014 i Brasilien.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i OEHeats för att ladda ner den nya installationen.