OE2010 V.11.0, OS2010 och OEScore V.11.0 uppdateringar

Detta är nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010, OS2010 och OEScore.
Den här gången är det många små men nyttiga förbättringar av alla tre huvudprogrammen. De viktigaste har utförts i funktionerna för anmälningar, automatisk resultatutskrift och speaker.
Det var en större bugg som hade med införandet av nya layouter för rapporter som måste rättas. Läs uppdateringshistoriken om denna buggrättning och följ anvisningarna som ges där.

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OE2010/OS2010/OEScore för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OE2010/OS2010/OEScore-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

EventorManager uppdatering

Också EventorManager har uppdaterats med buggfix för rapportlayouter.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i EventorManager eller klicka på Nedladdningar–knappen för att ladda ner den nya installationen.