OS2010 hjälp finns nu på Finska

Jouni Laaksonen (FIN) har åter gjort ett jättejobb och han har översatt OS2010 hjälpfil till Finska.
Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OS2010 för att ladda ner den finska PDF-handboken och hjälpfilen. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.

EventorManager uppdatering

Också EventorManager har uppdaterats med min lösning för Windows Ändra storleken.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i EventorManager eller klicka på Nedladdningar–knappen för att ladda ner den nya installationen.