OEHeats V.11.0 uppdatering

Också OEHeats har uppdaterats med gemensamma förbättringarna av html-publiceringen.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i OEHeats för att ladda ner den nya installationen.