Bulgarisk och Turkisk översättning

Nu finns SportSoftware med Bulgariskt och Turkiskt språk.
I ett första steg finns OE2010 i båda språken. Tack till Dimo Cholakov (BUL) och Alen Gavar (TUR) för deras stora arbete! Det finns också nya supportsidor för båda länderna på denna webbplats.