OEHeats V.11.0 uppdatering

Efter erfarenheter från WMOC2013 har några viktiga förbättringar genomförts. Bland annat har en ny algoritm kallad Ormläge införts för att få bättre spridning mellan kvalheaten om rankingpoäng används för att försortera deltagarna.
Använd Sök efter uppdateringar funktionen i OEHeats för att ladda ner den nya installationen.