EventorManager uppdatering

Uppladdning av resultat för flerdagarstävlingar, som tidigare saknats, är nu tillagt eftersom det nu fungerar i Eventor.