SportSoftware och Windows 8

SportSoftware V11 är helt förberett för Win8. Eftersom SportSoftware-programmen är desktop office program, är det bäst att köra dem på Win8-skrivbordet.
För den äldre SportSoftware V10 finns samma begränsning som finns sedan Windows Vista och Win7. Eftersom V10 sparar tävlingsdata i undermappar till programmappen, måste du installera programmet i en privat mapp i stället för i standardmappen C:\programs\….
Win8 är alltså ytterligare ett skäl till att uppdatera till V11 för de som ännu inte gjort det…