OE2010 V.11.0 och OS2010 V.11.0 uppdateringar

Detta är nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010 och OS2010. De viktigaste förbättringarna är gemensamma för båda programmen.
Det hade varit rapporterade problem i nätverk med Win7 och WinServer 2008 vid stora tävlingar. Tillsammans med några erfarna användare, främst arrangörerna av Fin5 och WMOC 2012, grävde jag djupare i problemet. Jag har därför lagt till ett nytt kapitel i hjälpfilen om våra resultat för hur prestanda kan förbättras för sådana nätverk vid stora tävlingar. Arrangörer av stora tävlingar rekommenderas starkt att studera detta ämne och bestämma vad de ska göra. För alla OE2010/OS2010 användare är det nödvändigt att installera den här uppdateringen eftersom installationen införs några nya registerinställningar som förbättrar tillförlitligheten för databehandling i hårt belastade miljöer.
Alla program stödjer nu importer och exporter av anmälningar, startlistor, resultat och arkiv med den nya IOF XML-V3-standarden som har släppts i år. Du kan undersöka om någon tredje part, dit du exporterar någon av dessa rapporter till, redan stöder den nya standarden. Om ja, så skall XML-V3 export-formatet föredras i stället för det äldre XML-V2 och CSV-format.
Det finns ytterligare några funktionella förbättringar i båda programmen, t.ex. en bättre hantering av vissa särskilda flerdagarsfunktioner eller prestandaförbättring av resultatrapporter. Den svenska översättningen av OS2010 har setts över och förbättrats. Läs mer om termerna för gaffling i hjälpfilens avsnitt för Banor – Banor.
Alla kända anmälningar av fel har naturligtvis lösts i båda programmen.
Som vanligt fungerar nerladdningsfilen som testversion så länge du inte har en giltig licens för OE2010/OS2010. Du kan hämta filerna från nerladdningssidan. Ytterligare utskrivbara manualer liksom (än så länge) på tyska, svenska och finska hjälpfiler kan erhållas från den speciella Version11 nerladdningssidan. Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren.