EventorManager V.11.0 uppdatering

EventorManager gör nu allt datautbyte med Eventor med användning av IOF XML-V3-standarden. Det finns det nya funktioner för att ladda upp start- och resultatlistor för stafetter.
Svenska användare är skyldiga att alltid använda den senaste versionen av EventorManager. Du kan hämta installationsfilen från den svenska supportsidan.