EventorManager V.11.0 uppdatering

Det finns en mindre korrigering avseende uppladdning av resultat. Svenska användare är skyldiga att alltid använda den senaste versionen av EventorManager. Du kan hämta installationsfilen från den svenska supportsidan.