OS2010 V.11.0 utgiven

SportSoftware-programmet OS2010 för att organisera orienteringsstafetter, är nu tillgänglig i V.11.0. Liksom OE2010, är OS2010 också en komplett uppgradering från den föregående versionen OS2003. Förutom det nya användargränssnittet och de uppgraderade grundläggande funktioner, som du redan känner från OE2010, är några av de viktigaste förbättringarna den fullständiga integrationen av Xtra-sträckor (hittills endast känt för svenska OS2003-användare), flera omstarter och flera jaktstarter efter uppehåll. Du kan läsa en kort översikt här.
Jag tackar alla testare över hela världen som hade bidragit konstruktivt under de senaste månaderna, så att OS2010 är användarvänligt och fungerar på ett tillförlitligt sätt och stabilt från början, enligt SportSoftwares krav. Speciella tack går till Martin Mandinger (SWE), Henning Waltgård (SWE) och Jouni Laaksonen (FIN) för deras utomordentliga hjälp till mig.
Du kan ladda ner den provversionen från nerladdningssidan. Ytterligare utskrivbara manualer och tyska hjälpfilen kan hämtas från den speciella Version11 nerladdningssidan.
Gläds av att utforska OS2010! Uppdateringar kan beställas direkt från mig efter förfrågan.