EventorManager V.11.0 tillgängligt

EventorManager är ett gratis tillägg till OE2010/OS2010 för de svenska användarna, vilket förenklar kommunikationen med den centrala webbtjänsten Eventor. Genom ner- och uppladdningar med en enkel knapptryckning, skapar EventorManager en direkt anslutning mellan OE2010/OS2010 och Eventor. EventorManager kommer kontinuerligt att uppdateras för att omfatta nya krav från Eventor. Svenska användare är behöver därför alltid använda den senaste versionen av EventorManager. Du kan hämta installationsfilen från den svenska supportsidan.