OT2003

Vid lagtävling startar lagets löpare tillsammans. Startlistan lottas som för individuella tävlingar så att alla lag startar med samma mellanrum. Gemensam start är också möjlig.
Varje lag springer en normal bana (obligatoriska kontroller). Dessutom finns det fördelade kontroller. Varje löpare i laget måste besöka de obligatoriska kontrollerna. De fördelade kontrollerna måste besökas av minst en löpare. Laget måste därför hitta bästa fördelning av kontrollerna efter löparnas förväntade individuella förmåga, så att alla kommer i mål så nära varandra som möjligt. Tiden för den sista löparen räknas som resultat för laget.
Man kan antingen använda en löparbricka eller flera.

OLTeam V.10.2 (OT2003) stöder flera metoder som skiljer sig åt hur de obligatoriska kontrollerna beräknas.

Tyska metoden
De obligatoriska kontrollerna stämplas i förbestämd ordning som vid en normal bana. De fördelade kontrollerna kan stämplas däremellan.
Varje löpare måste stämpla vid den första obligatoriska kontrollen som den första och vid den sista obligatoriska som den allra sista. Inga fördelade kontroller som stämplats före och efter räknas.
Denna metod används i Tyskland för lagtävlingar.

Harris metod
Denna metod är nästan samma som den Tyska. Skillnaden är att det är valfritt när de fördelade kontrollerna stämplas, också före och efter de obligatoriska kontrollerna.
Metoden har fått sitt namn efter Harris-tävlingen, som hålls varje år av brittiska armen som del av deras orienteringsmästerskap.

Öppen metod
Det är ingen fördefinierad ordning för de obligatoriska kontrollerna. Varje löpare kan stämpla i valfri ordning.

Specialfall: banor utan fördelade kontroller
OT2003 stöder också lagtävling där laget bara springer en vanlig bana. Definiera bara banan med obligatoriska kontroller och lämna listan med fördelade tom.
Med Öppen metod har man möjlighet att tillåta valfri stämplingsordning.

OT2003 stöder dessa metoder med speciella funktioner, till exempel kontrolldefinitioner, stämpelkontroll, utvärdering av löparbrickor och resultat.

En första version av OLTeam användes vid tyska lagmästerskapen 1999, som jag arrangerade med min klubb.