Tidtagning

Ursprungligen utvecklades tidtagningsfunktionen tillsammans med SPORTidents sprinterstation (BS7-S) för de speciella kraven från Park World Tour.

Det finns emellertid flera möjliga tillämpningar för tidtagningen. Det är tävlingar där tidtagning med målstämpling inte är önskvärd eller inte möjlig: parkorientering, skidorientering, mountinbikeorientering, världscup och världsmästerskap i alla orienteringsgrenar inklusive fotorientering.
Förutom SPORTidents sprinterstation stöds Emits tidtagningsutrustning och externa tidtagningssystem från ALGE och MicroGate och också tidtagning med PC-klockan.
Tidtagningsfunktionerna ingår i OE2010Pro, OS2010Pro och OEScore Pro.

Tidtagning vid start
Starttiden tas med tidtagningssystemet. Tidgivaren kan vara en givare som stöds av tidtagningssystemet, t.ex. fotocell, startgrind (som används t.ex. vid alpina tävlingar), eller en enkel knapp för att ge tiden manuellt. Löparen stämplar i SI-enheten, som är ansluten till PCn, kort före start. Sedan springer han genom startgrinden som ger den exakta starttiden. All information skickas automatiskt till PCn där starttiden kopplas till löparen som identifierats med startstämplingen.
Om det stöds av tidtagningssystemet, kan man först ange startnumret i systemet. Sedan sänds hela informationen (tid och startnummer) till SportSoftware.

Tidtagning vid målet
Måltiden tas av tidtagningssystemet.
När löparen passerar mållinjen sänder tidtagningssystemet måltiden till PCn. Löparen stämplar sedan i SI-enheten, som är ansluten till PCn, och han får senaste måltiden.
Om det stöds av tidtagningssystemet, kan man först ange startnumret i systemet. Sedan sänds hela informationen (tid och startnummer) till SportSoftware.
För att snabba upp registreringen (för speakern), är det möjligt att manuellt reservera nästa måltid till löparen som är på väg in.

Naturligtvis finns ingen garanti att allt fungerar felfritt hela tiden. Dubbelslag, saknade tider m.m. kan inträffa. SportSoftware erbjuder ett lättanvänt användargränssnitt för att utföra manuell rättning utan att störa den automatiska registreringen.

Speakerstöd
Störst nytta med tidtagningsfunktionerna fås tillsammans med speakerfunktionerna. Detta tillåter direktrapporter genom att använda olika typer av onlineskärmar, t.ex. en stor resultatskärm i målområdet eller för TV-sändning.