Förlorade adresser

E-postadresser ändras ofta, också de till SportSoftwares användare. Om jag inte får meddelande om detta, kommer klubben inte längre att få SportSoftwares nyheter. Nedan finns en lista med alla ogiltiga adresser. Om din eller någon bekants finns med, var vänlig meddela mig den nya adressen.

 

Status: 6.3.2019

Namn Klubb Land
Anders Janzon OK Vilse 87 SWE